Izvođenje radova na nasipanju terena za potrebe izgradnje i retenzije i saobraćajnih površina na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu

 

 

Karin Komerc MD Ltd

MANUFACTURE, CONSTRUCTION, TRADE
 

TIN: 103726184

CRN:  20009233

 
 Street Živorada Petrovića 8, Veternik
021/823-800
021/823-801
office@karinmd.com
KarinKomercMD

Contact us