Reference

Referentna lista

R.B. Predmet ugovora Naručilac predmetnih radova
 1.

Nasipanje pristupnog puta za izradu AB dijafragme.

Zemljani radovi (iskop, utovar i transport materijala do deponije) na izgradnji tržnog centra „Promenada Novi Sad“

     

P.A.B. Company d.o.o. Vršac

 2. Izvođenje radova na nasipanju terena za potrebe izgradnje i retenzije i saobraćajnih površina na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
 3. Izgradnja saobraćajnih površina, vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije i javnog osvetljenja na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu    JP ZIG Novi Sad
 4. Izgradnja saobraćajnih površina na delu lokaliteta u radnoj zoni Sever 4 u Novom Sadu – priključak na servisnu saobraćajnicu Auto-puta E-75 Novi Sad – Beograd na stacionaži km 116+718,32.  Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
 5. Izgradnja saobraćajnih površina u Somborskoj ulici u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
 6. Izvodenje radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološki park u Novom Sadu Italiana Costruzioni S.p.a. Ogranak
 7. Parterno uredenje fabrike za proizvodnju cevi za gorivo u okviru radne zone Zapad Studio Structura d.o.o. Beograd
 8. Izgradnja saobraćajnih površina, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije i izgradnja javnog osvetljenja u Ulici Svetozara Miletića, od Ulice Jovana Subotića do Ulice Grčkoškolske u Novom Sadu. Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
 9. Pojačano održavanje ulice Boračka u Sremskoj Kamenici JKP PUT Novi Sad
10. Pojačano održavanje ulica Radnička i Zmaj Jovina sa pripadajućim raskrsnicama u Šajkašu JP Prostor Titel
11. Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće hidrantske mreže u Beočinu Agrogrnja d.o.o.
12.

Uređenje sportskih terena, platoa i staza OŠ "Žarko Zrenjanin" u Novom Sadu

JKP PUT Novi Sad
13.

Radovi na izgradnji silosno-pretovarnog kompleksa u okviru Biznis parka Lafarge BFC u Beočinu

Lafarge Beočinska Fabrika Cementa
14. Zemljani radovi, radovi na saobraćajnicama na zemljištu u Inđiji Energo-zelena d.o.o. Inđija
15. Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnih površina Bulevara Evrope od Rumenačkog puta do autoputa E-75  II Faza JP ZIG Novi Sad
16. Izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta na gradskoj deponiji u Zrenjaninu  JKP Čistoća i Zelenilo Zrenjanin
17. Rekonstrukcija kolovoza, parkinga i trotoara u ul. Kraljevića Marka, od ul. Kralja Petra I do Žitnog trga u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
18. Izgradnja saobraćajnica, betonskih podova, vodovoda, kanalizacije i mašinskih instalacija  u okviru objekta za preradu semenskog kukuruza-KWS Petkus Balkan d.o.o. Bagljaš 
19. Izgradnja saobraćajnih površina u bloku istočno od puta Novi Sad-Zrenjanin, južno od Kaćke petlje u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
20. Izvođenje radova za potrebe izgradnje pristupne saobraćajnice na mostu „Beška“ (severna strana) u sklopu izvođenja radova na izgradnji autoputa M-22 (E-75), Novi Sad-Beograd, LOT 5 Alpine d.o.o. Beograd
21.

Izgradnja saobraćajnice i spoljašnje uredjenje u okviru fabrike Hutchinson - Ruma

Studio Structura d.o.o. Beograd
22. Izvođenje radova u krugu fabrike Koteks Viscofan u Novom Sadu Energo Maksystem d.o.o. Novi Sad
23. Izvođenje zemljanih radova na objektu fabrike memorijske pene u Rumi Everrest production d.o.o. Novi Sad
24. Radovi na izradi interne saobraćajnice u Sečnju Agroglobe d.o.o. Novi Sad
25. Izgradnja saobraćajnih površina i vodovoda u ulicama Vardarskoj i Tihomira Ostojića u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
26. Izvođenje radova na izgradnji pristupnih saobraćajnica na objektu Geneza, Kanjiža Geneza d.o.o. Kanjiža
27. Izgradnja servisne saobraćajnice i pratećih objekata (parking mesta, platoi) Dunis d.o.o. Futog
28. Izgradnja objekata IDEA u Bačkoj Palanci Chemmax d.o.o. Bačka Palanka
29. Uređenje atarskih puteva na teritoriji opštine Šid JP za stambene usluge i građevinsko zemljište opštine Šid
30. Radovi na uređenju centra u Novoj Pazovi JP Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova
31. Izvođenje radova na iskopu i izgradnji akumulacionog jezera na lokaciji Sivac-Kljaićevo Radun inženjering d.o.o. Bačka Palanka
32. Rekonstrukcija ulice Branka Bajića JP ZIG Novi Sad
33. Izgradnja internih saobraćajnica u fabrici AB montažnih elemenata u industrijskoj zoni u Inđiji Martini gradnja d.o.o. Inđija
34. Izrada pristupnog puta i lokacije za bušenje bušotine IS-X-5  NIS a.d. Novi Sad
     

 

 

 

"Karin komerc MD" doo

PROIZVODNJA, IZGRADNJA, TRGOVINA

 

Pib: 103726184

Matični broj: 20009233

 
Živorada Petrovića 8, Veternik
021/823-800
021/823-801
office@karinmd.com
KarinKomercMD

Pišite nam

© Karin Komerc MD 2015   •   Design: Massive